Speelregels

Speelmeerregels voor ouders en kinderen

  • Wij verwachten dat u kennis neemt van deze regels
  • Wij maken foto’s tijdens Speelmeer, ter promotie van onze openbare activiteiten zodat wij in folders en op de website onze activiteit kunnen promoten. Heeft u hiertegen bezwaar kunt u, of uw kind, dit melden bij de kassa. Staat er onverhoopt toch een foto op de site waartegen u bezwaar maakt, stuurt u een mail via de contactpagina van deze site.
  • Wij verwachten dat kinderen en ouders luisteren naar de aanwijzingen van de leiding.
  • Wij respecteren u en uw kinderen, u en uw kinderen hebben respect voor elkaar en voor de leiding.